Saigon Securities Incorporation

SSI GALA 2018 - SỨ MỆNH TIÊN PHONG

​SSI GALA 2017 - VỮNG NỘI LƯC, BẬT THÀNH CÔNG

887

Thành viên

28-30

04/2018

SÂN VẬN ĐỘNG CHI LĂNG (2018)

Diamond Bay  (2017)

Đà Nẵng -  Nha Trang

INSIGHT

Là công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, SSI không chỉ mang trên mình nhiệm vụ đem lại giá trị cho nhà đầu tư, mà còn dẫn đầu thị trường vốn góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế.

 

Do đó, công ty mong muốn truyền đạt lại cho từng cá nhân tinh thần của người dẫn đầu, thực hiện những điều chưa từng có tiền lệ, vững vàng Sứ Mệnh Tiên Phong trong những hoạt động dù là nhỏ nhất.

Info

Là một trong những chương trình team building hoành tráng nhất tại Việt Nam, SSI Gala 2018 không chỉ là chương trình của đêm Gala hoành tráng nhất tại Trung tâm Hội nghị Ariyana, nơi diễn ra hội nghị APEC 2018, của những hoạt động thể thao máu lửa, mà quan trọng nhất là mang đến cho 887 thành viên SSI trải nghiệm chương trình team building hoành tráng và có mức độ đầu tư hàng đầu Việt Nam tại sân vận động Chi Lăng.

Remark

6 tuần sản xuất, 3 tuần thi công lắp đặt, 1 tuần hoàn thiện cho một buổi sáng của 887 người tham dự, trải qua 5 thử thách tại sân vận động Chi Lăng, trung tâm thành phố Đà Nẵng. Tổng số nhân sự phục vụ lên đến gần 150 người ở quy mô chưa từng thấy cho một chương trình team building tại Việt Nam.