FE CREDIT

BOM - WONDER HUNTERS

  • Date:  05/08/2017

  • Venus: Quảng Bình

FE Credit là nhà cho vay tiêu dùng dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, năm 2017, ban giám đốc đặt ra yêu cầu chương trình hội nghị và họp mặt cấp quản lí toàn quốc. Nhưng yêu cầu không chỉ đơn giản như thế.

Insight

Không chỉ là những nhà lãnh đạo chỉ quen với tiện nghi và phục vụ phòng năm sao. Ban Giám đốc FE Credit cũng là những người sẵn sàng trải nghiệm và luôn đón chào thử thách. Hiểu được yêu cầu đó, EG Agency đã tạo ra chương trình duy nhất dành cho họ, thử thách chinh phục hang động Tú Làn, Phong Nha, Quảng Bình. Nằm trong hệ thống hang động Phong Nha, lớn nhất thế giới.